úspěšná komunikace

Jak dosáhnout svého a zapůsobit na partnery? Umění zaujmout. Řeč těla, práce s hlasem, umění naslouchat. Co říct na úvod? Jak se ovládat? Vedení rozhovoru do konce.

vyjednávací strategie

Jak přesvědčit druhou stranu? Dosáhnete svého? Proč nám nerozumí? Argumentace a směřování k cíli. Alternativy a kompromisy. Souhlas s protistranou. Strategie a taktika.

jak říkat NE?

Proč nám dělá odmítání problémy? Jak se naučit častěji a lépe říkat NE? Lze se zbavit nepříjemných pocitů? Kdy je "Ne" vhodné a kdy nikoli? Asertivní techniky v praxi se zaměřením na odmítání a korektní vymezování hranic v profesní i osobní komunikaci.

emoce v komunikaci

Vybuchujete hněvem? Proč zadržujeme emoce? Jak si v rozhovoru poradit se zátěží? Kdy dát emocím volný průchod? Sebeovládání, asertivní komunikace se zaměřením na emoce, přímé vyjadřování a obrany manipulacím.

Sdělování kritiky a nepříjemných zpráv

Jak říkat špatné zprávy, obzláště ty, které nelze změnit? Proč nepříjemné informace neříkáme, odkládáme, balíme "do vaty"? Jak vydržet reakce druhé strany? Asertivní techniky a obranné mechanismy, objektivní kritika.

time management

Proč a kdy máme málo času? Jak se zbavit věčného "Měl/a bych...?" Analýza priorit, volby a rozhodování. Důležitosti a vyrušovatelé.

umění učení a veřejného vystupování

Vystupujete před lidmi, mluvíte k publiku? Řídíte porady, prezentujete produkty a projekty? Jak zaujmout? Jak zhodnotíme efektivní prezentaci a její dopad? Nástroje pro práci s posluchači, zaměstnanci, klienty.

týmová spolupráce zaměstnanců

Jak pečujeme o realizační tým? Díky komu jsme úspěšní? Jak funguje interní výměna informací a jak si vedou naši pracovníci v jednání s klienty. Umí tým odpočívat společně a aktivně?
Týmové aktivity se zaměřením na role a komunikaci v týmu, možnost analýzy a strategických změn ve způsobu práce týmu.

práce s tělem

Odkud brát energii pro pracovní výkon i osobní spokojenost? Jak čelit stresovým situacím? Kdy a jak použít relaxační techniky? Tělo jako zdroj energie, jako komunikační nástroj. Tělo a duše jako nástroje osobního rozvoje a cesty k vnitřní spokojenosti.

Aktuální nabídka

Ceny jsou vždy uvedeny pod tématy seminářů, případně konzultací.
Rád zohledními situaci klienta slevou, vstřícnou dohodou o způsobu plateb.
V roce 2014 jsem externím poradcem v rámci projektu Rodina, při zapojení klienta do tohoto projektu je možná sleva až 70%.