ONDŘEJ BÁRTA STRUČNĚ

Ondřej Bárta profesně:
pracuji jako lektor vzdělávání dospělých, ředitel nestátní neziskové organizace, projektový manažer, konzultant a kouč, terapeut a arteterapeut. Jako lektor se věnuji mj. vzdělávání dospělých v oblasti softskills, týmové spolupráce, věnuji se koučingu a poradenství vedoucím pracovníkům i běžným klientům. Mezi mé individuální klienty patřili a patří lidé ve vedoucích pozicích, lidé hledající uplatnění na trhu práce, lidé na životních křižovatkách, rodiče a děti. Více než 15 let se věnuji zkušenostnímu učení, organizuji a zajišťuje nejrůznější programy a projekty pro Evropskou komisi a Informační kancelář Evropského parlamentu. Pracuji také se znevýhodněnými dětmi, školními skupinami a pedagogy, věnuji se programům s využitím malby a tance.

A několik další informací:
Narodil jsem se v r. 1974 v Praze, kde stále žiju. Mám dvě děti, dceru a syna. Vystudoval jsem pedagogickou faktultu, jsem úspěšným absolventem dlouhodobého hlubinného psychodynamického výcviku SUR, mé další vzdělávání naleznete v mém životopise zde.
Rád trávím čas se svými blízkými, kam patří i přátelé. Zajímá mě umění a kultura, dobré jídlo a pití, veřejný život a politika, zejména ta celoevropská.

JAK PRACUJI?

V poradenství a koučinku využívám částečně svých 12 let zkušeností ve vzdělávání dospělých, kde uplatňuji kombinaci aktivního naslouchání, motivačního rozhovoru a praktické simulace doplněné o příklady z praxe. V individuální práci s klientem se držím východiska humanisticky-existencionálního gestalt přístupu, že jako lidé máme schopnosti čelit obtížím, řešit překážky, mít uspokojivé vztahy, tvořit spokojený život, zasadit se o svůj profesní růst. Vlastní život každého z nás přináší situace, dříve nebo později, kdy tuto schopnost nevidíme nebo v ní nevěříme. Mou úlohou je být po určitý čas s klientem, společně zkoumat jeho možnosti, navrhovat řešení. Společně hledáme cesty k lepším rozhodnutím a způsobům řešení obtíží.

PROFESNÍ REFERENCE

Representation of the European Commission, Prague, Andrea Matušáková, Brigitte Luggin
BNV Consulting, s.r.o.. Helena Mitwallyová, senior consultant
ProPager (Brusel / Paris / Varšava) Zuzanna Podoszek, Renata Bojczuk
Eurojoune (Brusel), NGO, Aurelian Avignon
Informační kancelář Evropského parlamentu ČR: Michaela Waagnerová
ECConsulting, a.s., Jan Podhráský, předseda správní rady
Respekt Institut, o.p.s., Šárka Hastrmanová, ředitelka
NNO Rozmarýna o.p.s., Jarka Jones, ředitelka
Baader Computer, Michaela Srnková,MBA
Soc.ústav Akademie věd, v.v.i., Jiří Šafr,soc.sekce,vedoucí odd.
Azylový dům Mokrovraty, Farní charita Starý Knín, Noemi Trojanová, vedoucí AD
RWCT: Hana Košťálová, ředitelka o.s.,Kritické myšlení
Dům dětí a mládeže Praha, Blanka Spieglerová, zástupkyně ředitele
Tilia o.s., Petr Mezera, ředitel
ÚMČ Prahy 6, Zdravá šestka, projekty a vzdělávání, Martina Kryšpínová
ZŠ Hanspaulka, Praha 6, Marie Pojerová, ředitelka
Fleishmann and Hillard, Roman Pavlík
Geosense,s.r.o., Vávlav Macek, obchodní ředitel
Dětský domov Domino Plzeň, Naďa Erbová, ředitelka
Latus, centrum pro rodinu, Jana Kocourková, ředitelka
Náhradním rodinám o.p.s., Šárka Bystroňová, ředitelka
Dětský domov Nové Strašecí, Alexandr Krško, ředitel
ZŠ Interbrigády Praha 6, Petr Karvánek, ředitel
ZŠ Praha Suchdol, Alexandra Kejharová, ředitelka

Vzhledem k diskrétnosti individuálního koučování nebo terapie neuvádím klienty, kteří by mohli reference poskytnout.

PUBLIKACE, ČLÁNKY, TEXTY

3-D: Devatero Dobrých Doporučení. Volnočasové aktivity žáků – Čím může přispět škola? SOÚ AV,v.v.i. Praha 2010 (spoluautoři: Šafr, Vojtíšková)

Rozvoj spolupráce v místní vzdělávací síti, Národní ústav vzdělávání, CPIV, spoluautor, 2012

Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy, sborník projektu, Praha 2013

Gender jako součást školní socializace, materiál pro pedagogy do praxe, Česká asociace vzdělávacích institucí, Praha 2013

Komunikace a výchovná práce se znevýhodněnými dětmi,metodický manuál pro pedagogy a pracovníky s dětmi s SVP, Farní charita Starý knín, 2013

SES TEN 4U, Rádce pro mladé lidi v obtížných životních situacích. SES,Sebe-Spolu, Praha 2007

Průvodce evropským trhem práce. (spoluautoři: Kolmerová, Salavcová ad.) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, KME o.s.,Prha 2008

Štěnata na dálnici.Praha: Lidové noviny 2009. Článek o teenagerech opouštějících dětské domovy.

O.K.K.O. (O.K. nebo K.O.). Praha: ZŠ Hanspaulka 2001.Preventivní program základní školy včetně koncepce rozvoje prevence a komunitní spolupráce.

Tykání před tabulí. Praha: Lidové noviny 2006. Článek o změnách v klimatu školy v souvislosti se změnami vzdělávací koncepce (rozvoj klíčových kompetencí).

Podpora spec. skupin ve školství gender sborník konference 26.4.2014

Zavadení gender konceptu do pedagogické praxe Sborník konference 22.5.2013

Kurzy zážitkové pedagogiky. Praha: VUPP 2005. Popis a dobrá praxe realizace zážitkových kurzů na školách pro Výzkumný ústav pedagogický Praha
EXPEDICE TRANZIT. Praha: ZŠ Hanspaulka 2004. Celoroční koncepční projekt pro nadané žáky 2. stupně ZŠ.
Druhá šance. Plzeň: SES, Plzeňský kraj 2007. Komplexní sociálně- vzdělávací projekt pro znevýhodněné mladé osoby na trhu práce.
Příručka kariérového poradenství,CD, KME o.s. 2007
Osobnostní výchova. Praha: ZŠ Hanspaulka, VUPP 2005. Osnovy samostatného výukového předmětu pro ZŠ v rámci průřezového tématu OSV RVP ZV.
SES POP: projekt na podporu pěstounské a hostitelské péče, 2011

KONTAKTY

PORADENSTVÍ A SEMINÁŘE:

poradna: Terronská 19, Praha 6

Zvětšit mapu

Mgr. Ondřej Bárta
tel: +420 739 073 178
ondrej@sebespolu.net
www.ondrejbarta.eu